PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI – SLS

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Opće odredbe

1. UAB Scandinavian Language School (u daljnjem tekstu SLS), šifra poduzeća 302922115, voditelj je obrade vaših osobnih podataka i obvezuje se čuvati vašu privatnost, kao i obrađivati vaše osobne podatke u skladu s načelima pravde, poštenja i transparentnosti.

2. Ova se pravila temelje na zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka, kako bismo vas upoznali s njima:

2.1. Vaša prava

2.2. Svrha obrade osobnih podataka

2.3. Mjere za provedbu zaštite osobnih podataka

2.4. Ostale informacije u vezi s obradom osobnih podataka.

3. Definicije koje se upotrebljavaju u ovim pravilima su:

3.1. „Osobni podaci” označavaju sve informacije o fizičkoj osobi koja je identificirana ili može biti identificirana.

3.2. „Obrada” označava bilo koju operaciju koja se provodi na osobnim podacima (prikupljanje podataka, pohrana, sortiranje, prijenos itd.).

3.3. „Treća strana” označava fizičku ili pravnu osobu koja nije voditelj obrade ili izvršitelj obrade, ali za koju se osobni podaci prenose u svrhe navedene u ovom dokumentu (SLS klijenti).

3.4. „Privola” je svaka privola (usmena, pismena, jasno izražena obavljenim radnjama) za obradu osobnih podataka dana slobodnom voljom.

Svrhe obrade osobnih podataka

4. Osobni podaci obrađuju se u sljedeće svrhe vezane uz aktivnosti koje obavlja SLS i vaše potrebe:

4.1. predstavljanje informacija o tečajevima jezika koji se organiziraju, cijenama i terminima

4.2. periodično predstavljanje informacija o dostupnim ponudama poslova i mogućnostima rada za SLS klijente

4.3. pružanje usluge traženja/predlaganja posla (evaluacija upitnika, izrada životopisa, te prijenos trećoj strani u svrhu traženja posla)

4.4. procjena prikladnosti za ponuđeni/traženi posao

4.5. sklapanje ugovora i pružanje usluga.

Opseg obrađenih osobnih podataka, izvori

5. SLS ima pravo obrađivati osobne podatke koje ste ustupili SLS-u, tj.:

5.1. Vaše podatke za kontakt

5.2. Vaše ime i prezime

5.3. Vašu razinu obrazovanja, vještine i znanje stranih jezika

5.4. Vaše profesionalno iskustvo i reference

5.5. Vaše potrebe ili želje za zapošljavanjem

5.6. Druge osobne podatke koje ste ustupili/pristali da ih SLS obrađuje ispunjavanjem podataka u životopisu ili u drugom oblik.

Prijenos osobnih podataka

6. Kako bismo ispunili vaše obveze, SLS prenosi vaše osobne podatke svojim partnerima ili tvrtkama koje pružaju usluge selekcije zaposlenika. Takve tvrtke mogu obrađivati vaše osobne podatke samo u skladu s uputama SLS-a i nikada ih ne mogu upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu. Nadalje, temeljem zakonodavstva i ugovora o suradnji, zahtijeva se da te tvrtke osiguravaju sigurnost vaših osobnih podataka.

7. SLS ima pravo prijenosa vaših osobnih podataka: podružnici Continuum AS (Švedska), Bohjemme AS (Norveška) Seie AS (Norveška) i drugim klijentima SLS-a.

Čuvanje osobnih podataka i mjere opreza

8. Uvijek nastojimo da se vaši osobni podaci obrađuju u zemljama EU-a i EGP-a. Vaši osobni podaci se ne prenose niti obrađuju u zemljama koje nisu članice EU-a i EGP-a.

9. SLS upotrebljava tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka.

Koliko se dugo čuvaju osobni podaci

10. Razdoblje čuvanja osobnih podataka povezano je s razdobljem pružanja usluge SLS-a ili mogućnosti pružanja takvih usluga u budućnosti. Povlačenjem privole prekidaju se postupci obrade osobnih podataka. SLS se obvezuje svake godine preispitati postupke obrade osobnih podataka.

Vaša prava

11. Imate pravo upoznati se sa svojim osobnim podacima koje obrađuje SLS. Za ostvarivanje ovog prava podnesite zahtjev u pisanom obliku na navedeni kontakt.

12. Pravo na zahtjev za ispravak osobnih podataka. Za ostvarivanje ovog prava podnesite zahtjev u pisanom obliku na navedeni kontakt.

13. Pravo na povlačenje privole. Podaci se obrađuju uz vašu privolu. Imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Za ostvarivanje ovog prava podnesite zahtjev u pisanom obliku na navedeni kontakt.

14. Pravo zahtijevati brisanje osobnih podataka. Za ostvarivanje ovog prava podnesite zahtjev u pisanom obliku na navedeni kontakt.

15. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka. Za ostvarivanje ovog prava podnesite zahtjev u pisanom obliku na navedeni kontakt.

16. Ovim vas putem obavještavamo da SLS može odbiti ispravak osobnih podataka ili prekinuti obradu vaših osobnih podataka u slučaju legitimnog interesa. U svakom slučaju, o odlukama ćete biti obaviješteni pisanim putem. Ako niste zadovoljni dobivenim odgovorom, imate se pravo obratiti Državnoj inspekciji za zaštitu podataka.

Podaci za kontakt

17. Za sva pitanja obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

E-pošta: info@slsunited.com

Tel.: +370 610 26843

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI