Naš tim – SLS
DIREKTOR TVRTKE

Raimonda Ilekienė

VODITELJ EDUKACIJE

Agnė Petrovskytė

SPECIJALIST MARKETINGA (rodiljni dopust)

Eglė Zalieckienė

GLAVNI RAČUNOVOĐA

Jolanta Žutautienė

STRUČNJAK ZA ZAPOŠLJAVANJE (LITVA, LETONIJA, POLJSKA)

Katarzyna Kulesza

STRUČNJAK ZA ZAPOŠLJAVANJE (RUMUNJSKA)

Dora Brahaita

STRUČNJAK ZA ZAPOŠLJAVANJE (HRVATSKA)

Nataša Trivić

UREDSKI ŠEĆER

Lyras

MENADŽER STRESA

Simba

Naš tim