Giedre Jokubauskaite – SLS
28ян.

Екипът на SLS обръща много внимание на своите клиенти, отговаряйки на техните очаквания и нужди, бързо реагира на променящите се ситуации по време на обучението, винаги предоставя обратна връзка за курсистите и разполага с наистина силен екип от квалифицирани преподаватели, които не само преподават езици, но и мотивират курсистите, което е от решаващо значение за постигането на добри резултати.