Kariera zawodowa dla pielęgniarek – SLS
SLS - career for nurses in Scandinavia

Kariera zawodowa dla pielęgniarek w Norwegii i Szwecji

OD PIERWSZEJ ROZMOWY DO PIERWSZEGO DNIA W NOWEJ PRACY W NORWEGII LUB SZWECJI – ZAPEWNIAMY WSPARCIE DO SAMEGO KOŃCA!

Rekrutujemy specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa, uczymy ich języka norweskiego lub szwedzkiego i gwarantujemy miejsca pracy w Skandynawii – szpitale w Szwecji, domy opieki i projekty opieki domowej w Norwegii. Załatwiamy również wszystkie niezbędne dokumenty i towarzyszymy pielęgniarkom do dnia ukończenia szkolenia językowego, przyjazdu do Skandynawii i rozpoczęcia pracy.

Nasi klienci w Skandynawii – Continuum AB (Szwecja)Seie AS i BoHjemme AS (Norwegia) – zatrudnili już z powodzeniem ponad 1300 pielęgniarek z Litwy, Łotwy, Węgier, Słowacji, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji.

Co jest potrzebne, aby pracować jako pielęgniarka w Skandynawii?

 

  • Obywatelstwo Unii Europejskiej
  • Dyplom uczelni wyższej z zakresu pielęgniarstwa ogólnego lub DUE uzyskany w Europie
  • Prawo jazdy (nie jest obowiązkowe, ale zalecane)
  • Doświadczenie
  • Pozytywne nastawienie, pewność siebie i chęć integracji w Norwegii/Szwecji i jej systemie opieki zdrowotnej
  • Motywacja do nauki języka norweskiego/szwedzkiego

SLS Nurses - requirements

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU
PIELĘGNIARSKIEGO W SKANDYNAWII

eśli chcesz wykorzystać swój potencjał i rozwijać się w dziedzinie pielęgniarstwa w skandynawskim systemie zdrowia publicznego – dołącz do nas!

Masz pytania?

DŁUGOTERMINOWA UMOWA

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

KOMFORTOWY HARMONOGRAM PRACY / CZASU WOLNEGO

KOSZTY ZAKWATEROWANIA PŁATNE PRZEZ FIRMĘ

KOSZTY PODRÓŻY FINANSOWANE PRZEZ FIRMĘ

ROZWÓJ ZAWODOWY

Kariera zawodowa dla pielęgniarek