Yvan Laurent – SLS
28ян.

Основният изглед за сътрудничеството беше школата да предостави правилното ниво на преподаване и знания на нашите екипи, за да станат те по-гъвкави в ежедневните си задачи. Школата изпълни всички наши очаквания и, ако бяха необходими някакви подобрения, винаги първо школата предлагаше вариантите и ни предоставяше правилното решение.